Lege-oharra

2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan —Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoan— xedatutakoaren arabera CAFek Interneteko gune / web-orri honen bidez informazioaren gizartearen zerbitzuak ematen dituenez, interesdunentzat eskuragarri jartzen ditu informazio orokorreko datu hauek:

  • Sozietate-izena: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (CAF izena eman zaio hemen)
  • Egoitza soziala: Jose Miguel Iturrioz kalea, 26. 20200 Beasain (Gipuzkoa)
  • Helbide elektronikoa: caf@caf.net
  • Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ): A–20001020.
  • Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan erregistratua: 983 liburukia, 144 folioa, SS-329 orria, 239. inskripzioa.

Webgune honetako eduki guztiak, horren barruan sartzen direlarik testuak, grafikoak, irudiak, horien diseinua eta eduki horiei legozkiekeen jabetza intelektualeko eskubideak, baita marka, izen komertzial edo beste edozein zeinu bereizgarri ere, CAFen edo bere jabe legitimoen jabetzakoak dira (baldin eta CAFek horiekin dagozkion hitzarmenak erdietsi baditu eskubide horiek lagatzeko/uzteko), eta beraz, horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta daude.

Debekatuta dago edukien edozein erreprodukzio-ekintza, oso-osorik nahiz horien atal bat, edozein modutara edo bitarteko erabilita, dela mekanikoa, elektronikoa, erreprografikoa edo beste era batekoa, eta halaber, edukiak ezagutzera emateko, jendartean jakinarazteko edo zabaltzeko edozein ekintza, CAFek edo dagozkien eskubideen jabe legitimoek idatziz aurrez horretarako baimenik eman ezean.

CAFek ez du erantzukizunik izango erabiltzaileek eduki horiek erabiltzeak edo indarreko edozein lege-xedapen urratzeak eragin ditzaketen kalte edo galeretan.

Datu pertsonalak babestea

CAFek jakinarazten dizu 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren —Datu Pertsonalen Babesa xedatzen duten arauei buruzkoa— eta 2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera —Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa— borondatez ematen dituzun datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batean gordeko direla, eta CAF dela fitxategi horren arduraduna. Zure kontsultei erantzuteko erabiliko dira datu horiek. Datu horiek ematean, argi onartzen duzu CAFek zure datu pertsonalak hartzea eta hemen adierazitakoaren arabera tratatzea.

CAFek konpromisoa hartzen du datuak hirugarrenei ez uzteko, ez saltzeko eta haiekin ez partekatzeko zuk espresuki hala baimentzen ez baduzu. Bestalde, CAFek datu pertsonalak ezeztatuko edo zuzenduko ditu, okerrak edo osatugabeak badira edo dagokien helbururako beharrezkoak edo egokiak ez badira, 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera —Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa—. Halaber, egiten dituzun sarbide- eta aurkaritza-eskaerei erantzungo die, lege organiko horretan ezarritakoaren arabera. Datu pertsonaltzat hartuko dira, besteak beste, hauek: erabiltzailearen izena, abizenak, telefonoa eta helbide osoa (bide-mota, bidearen izena, solairua, atea, posta-kodea, herria eta probintzia) eta helbide elektronikoa.

Datu pertsonalak ez dira erabiliko zuzeneko marketineko ekintzetarako, non eta CAFek ez dizun eman aurrez aukera horri buruzko informaziorik eta zuk baimena espresuki eman ez diguzun. 1999ko ekainaren 6ko 994/1999 Errege Dekretuak onartutako Segurtasun Neurriri buruzko Araudian ezarritako segurtasun-mailak hartzen ditu CAFek. Nolanahi ere, CAFek ez du hartzen bere gain CAFekin zerikusirik ez duten hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan egin litzaketen aldaketen ondoriozko kalterik.